ادامه مطلب

8 Ball Pool Hacks – Do Market Or Topic . A Billiard Table Or A Billiard Area Try At 8-BallPoolHack Service

This Saturday, February 5th, Knobby’s Lounge will be celebrating their 27th anniversary in Arizona. As part of the celebration, Knobby’s will be hosting an 8-ball pool tournament. One way, is test it yourself by applying proven systems and strategies. Another is 8 ball pool hack to get others to work for you thru professional Tips […]

ماموریت
ادامه مطلب

محاسبه ماموریت

برای ماموریتی که مسافت آن 150 کیلومتر از محل کار میباشد ساعت کارکرد به چه نحو محاسبه میگردد؟ آیا این تایمی که در مسیر هستیم نیز محاسبه میگردد ؟ یعنی ساعت 7 صبح مستقیما از منزل حرکت میکنیم و ساعت 6 عصر هم ما را به منزل میرسانند , درحالیکه ساعت کار شرکت از 8 […]